Rejestr Zmian Biuletynu Informacji Publicznej

Pokaż zmiany Kalendarz Kalendarz
Tytuł dokumentu Data przeprowadzenia
Nowy dokument: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mikołowskiego za okres od stycznia do czerwca 2015 r. 2015-12-07 07:39:42
Publikacja dokumentu: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mikołowskiego za okres od stycznia do czerwca 2015 r. 2015-12-07 07:39:42
Nowy dokument: PROTOKÓŁ z XII SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 24 września 2015 roku 2015-12-07 07:26:09
Publikacja dokumentu: PROTOKÓŁ z XII SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 24 września 2015 roku 2015-12-07 07:26:09
Dodanie elementu w strukturze: Protokół z sesji 2015-12-07 07:20:18
Dodanie elementu w strukturze: Protokół z sesji 2015-12-07 07:17:27
Dodanie elementu w strukturze: Protokół z sesji 2015-12-07 07:15:43
Usunięcie elementu struktury: Sesja nr 14 - listopad 2015-12-07 07:13:59
Nowy dokument: SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI dyżury aptek 2016 2015-12-04 13:23:36
Publikacja dokumentu: SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI dyżury aptek 2016 2015-12-04 13:23:36
Publikacja dokumentu: Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Mikołowskiego oraz całodobowego przechowywania usunięty ch pojazdów na parkingu strzeżonym., w przypadkach przewidzianych w art. 130a ustJ i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym” 2015-12-04 12:43:32
Edycja dokumentu: Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Mikołowskiego oraz całodobowego przechowywania usunięty ch pojazdów na parkingu strzeżonym., w przypadkach przewidzianych w art. 130a ustJ i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym” 2015-12-04 12:43:32
Publikacja dokumentu: Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Mikołowskiego oraz całodobowego przechowywania usunięty ch pojazdów na parkingu strzeżonym., w przypadkach przewidzianych w art. 130a ustJ i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym” 2015-12-04 12:32:41
Edycja dokumentu: Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Mikołowskiego oraz całodobowego przechowywania usunięty ch pojazdów na parkingu strzeżonym., w przypadkach przewidzianych w art. 130a ustJ i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym” 2015-12-04 12:32:41
Publikacja dokumentu: Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów /.drogi na terenie Powiatu Mikołowskiego oraz całodobowego przechowywania usunięty ch pojazdów na parkingu strzeżonym., w przypadkach przewidzianych w art. 130a ustJ i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym” 2015-12-04 12:31:34
Edycja dokumentu: Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów /.drogi na terenie Powiatu Mikołowskiego oraz całodobowego przechowywania usunięty ch pojazdów na parkingu strzeżonym., w przypadkach przewidzianych w art. 130a ustJ i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym” 2015-12-04 12:31:34
Nowy dokument: Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów /.drogi na terenie Powiatu Mikołowskiego oraz całodobowego przechowywania usunięty ch pojazdów na parkingu strzeżonym., w przypadkach przewidzianych w art. 130a ustJ i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym” 2015-12-04 12:08:50
Publikacja dokumentu: Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów /.drogi na terenie Powiatu Mikołowskiego oraz całodobowego przechowywania usunięty ch pojazdów na parkingu strzeżonym., w przypadkach przewidzianych w art. 130a ustJ i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym” 2015-12-04 12:08:50
Nowy dokument: ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016 2015-12-03 13:31:38
Publikacja dokumentu: ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016 2015-12-03 13:31:38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10957 958