Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul.K.Prusa 7 - zakres VIII - dostawa i montaż mebli, komputerów wraz z konfiguracją i innych urzadzeń stanowiących wyposażenie pomieszczeń drugiego piętra modernizowanego budynku oraz piwnicy. Zadanie III : Dostawa wyposażenia pomieszczenia sprzętu medycznego w urządzenia treningowe. 2012-11-21 12:41:57
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul.K.Prusa 7 - zakres VIII - dostawa i montaż mebli, komputerów wraz z konfiguracją i innych urzadzeń stanowiących wyposażenie pomieszczeń drugiego piętra modernizowanego budynku oraz piwnicy. Zadanie II : Dostawa i konfiguracja komputerów, sprzętu łączności i urządzeń biurowych komendy. 2012-11-15 10:33:35
Wykonanie materiałów promocyjnych: plakatów, ulotek, naklejek, długopisów, notatników, smyczy z usb, teczek na dokumenty, tablic informacyjnych dla projektu pn. Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-11-15 10:32:06
Przeprowadzenie zajęć programowych przewidzianych w ramach projektu pn. Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014 2012-10-15 15:20:19
Wykonanie wg Warunków Kontraktowych FIDIC (Żółta Książka) zadania: SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 2012-08-20 11:14:32
Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a - w ramach IV edycji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna Szkoła. 2012-08-09 10:57:02
Utworzenie numerycznych warstw mapy zasadniczej na potrzeby Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 z wykorzystaniem istniejących baz danych 2012-08-07 13:32:28
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Prusa 7 - zakres VII - elewacja zewnętrzna budynku modernizowanego, roboty budowlane,instalacyjne i wykończeniowe drugiego piętra oraz częściowe zagospodarowanie terenu. 2012-06-12 12:59:07
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego. Numer ogłoszenia: 123061 - 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 2012-06-04 12:20:49
Dostawa materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie przewidzianych w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 43225 - 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 2012-03-01 12:51:01
Dostawa materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie przewidzianych w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 38187 - 2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 2012-03-01 12:48:28
Dostawa materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie przewidzianych w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 38195 - 2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 2012-03-01 12:38:48
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie szkolenia Wykorzystanie IT w nauce innych przedmiotów w ramach projektu pn. Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług Numer ogłoszenia: 44245 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012 2012-03-01 12:31:38