Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
„Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanego kursu ECDL lub równoważnego dla uczniów i uczennic szkół zawodowych i technicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski, w ramach projektu „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 2013-01-10 11:11:18
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 2013-01-10 11:08:12
Ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu pn.: SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)” 2012-12-27 10:07:07
Zakup i dostawa 300 kompletów nowych podręczników do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn.” Nowoczesne Liceum – Program Rozwoju Szkół OgólnokształcącychPowiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 2012-12-21 10:16:57
Dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Mikołowie, od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku” 2012-12-20 08:34:58
Zakup i dostawa 300 kompletów nowych podręczników do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn.” Nowoczesne Liceum – Program Rozwoju Szkół OgólnokształcącychPowiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-12-07 10:43:30
Zakup i dostawa 300 kompletów nowych podręczników do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn.” Nowoczesne Liceum – Program Rozwoju Szkół OgólnokształcącychPowiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-11-30 15:44:02
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 43-190 Mikołów ul.K. Prusa 7 – zakres VIII - dostawa i montaż mebli , komputerów wraz z konfiguracją i innych urządzeń stanowiących wyposażenie pomieszczeń drugiego piętra modernizowanego budynku oraz piwnicy. Zadanie I. „Dostawa i montaż mebli w następujących pomieszczeniach: gabinet Komendanta, biuro Zastępcy Komendanta, biuro Dowódcy JRG, Sekretariat (kadry), biuro wydziału operacyjnego, biuro wydziału kwatermistrzowsko-technicznego, biuro sekcji ds. finansów, biuro sekcji prewencyjno kontrolnej, biuro sekcji organizacyjnej, aneksów kuchennych, szatni i pomieszczeń magazynowych piwnicy. 2012-11-30 13:36:53
Zakup i dostawa zestawów nowych podręczników do zajęć z zakresu kompetencji kluczowych i zawodowych w ramach projektu pn. „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-11-28 11:12:19
Ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 43-190 Mikołów ul.K. Prusa 7 – zakres VIII - dostawa i montaż mebli , komputerów wraz z konfiguracją i innych urządzeń stanowiących wyposażenie pomieszczeń drugiego piętra modernizowanego budynku oraz piwnicy. Zadanie I. „Dostawa i montaż mebli w następujących pomieszczeniach: gabinet Komendanta, biuro Zastępcy Komendanta, biuro Dowódcy JRG, Sekretariat (kadry), biuro wydziału operacyjnego, biuro wydziału kwatermistrzowsko-technicznego, biuro sekcji ds. finansów, biuro sekcji prewencyjno kontrolnej, biuro sekcji organizacyjnej, aneksów kuchennych, szatni i pomieszczeń magazynowych piwnicy.” 2012-11-21 12:00:30
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 43-190 Mikołów ul.K. Prusa 7 – zakres VIII - dostawa i montaż mebli , komputerów wraz z konfiguracją i innych urządzeń stanowiących wyposażenie pomieszczeń drugiego piętra modernizowanego budynku oraz piwnicy. Zadanie III. „Dostawa wyposażenia pomieszczenia sprzetu medycznego w urządzenia treningowe 2012-11-06 11:40:09
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 43-190 Mikołów ul.K. Prusa 7 – zakres VIII - dostawa i montaż mebli , komputerów wraz z konfiguracją i innych urządzeń stanowiących wyposażenie pomieszczeń drugiego piętra modernizowanego budynku oraz piwnicy. Zadanie II. „Dostawa i konfiguracja komputerów, sprzętu łączności i urządzeń biurowych komendy 2012-11-05 13:55:00
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych , instalacja i przeprowadzenia szkoleń w ramach programu rządowego - Cyfrowa Szkoła - dla Szkoły Podstawowej Nr 2 Specjalnej w Mikołowie w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie ul. Pokoju 4a, 43-190 Mikołów. 2012-11-05 09:23:42
Wykonanie materiałów promocyjnych: plakatów, ulotek, naklejek, długopisów, notatników, smyczy z usb, teczek na dokumenty, tablic informacyjnych dla projektu pn. „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-10-24 11:39:45
„Przeprowadzenie zajęć programowych przewidzianych w ramach projektu pn.: „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 2012-10-04 13:36:36
Termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu), montaż kolektorów słonecznych, budowa kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45 2012-09-17 10:02:36
Wykonanie wg Warunków Kontraktowych FIDIC (Żółta Książka) zadania: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 2012-08-10 14:20:16
Pełnienie funkcji specjalisty ds. promocji i monitoringu w ZST Mikołów w projektcie pn.: „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-08-08 09:48:38
Pełnienie funkcji specjalisty ds. promocji i monitoringu w ZSP Ornontowice w projektcie pn.: „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-08-08 09:46:28
Pełnienie funkcji specjalisty ds. promocji i monitoringu w ZSEiU Łaziska Górne w projektcie pn.: „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2012-08-08 09:43:57

1 2 3