Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie w ramach projektu Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.12.2012r. 2012-12-31 11:47:52
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 31.12.2012r. 2012-12-31 10:09:12
Zakup i dostawa 300 kompletów nowych podręczników do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 12.12.2012r. 2012-12-18 11:17:47
Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanego kursu ECDL lub równoważnego dla uczniów i uczennic szkół zawodowych i technicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski, w ramach projektu Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 14.12.2012r. 2012-12-14 11:22:48
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu pn.: SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry).Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 7.12.2012r. 2012-12-12 12:57:48
Zakup i dostawa zestawów nowych podręczników do zajęć z zakresu kompetencji kluczowych i zawodowych w ramach projektu pn. Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.11.2012r. 2012-11-13 13:26:33
Zakup i dostawa 300 kompletów nowych podręczników do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 13.11.2012r. 2012-11-13 09:44:20
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul.K.Prusa 7 - zakres VIII - dostawa i montaż mebli, komputerów wraz z konfiguracją i innych urzadzeń stanowiących wyposażenie pomieszczeń drugiego piętra modernizowanego budynku oraz piwnicy. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie ZamówieńPublicznych dnia 15.10.2012r. 2012-10-24 09:58:12
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych , instalacja i przeprowadzenia szkoleń w ramach programu rządowego - Cyfrowa Szkoła - dla Szkoły Podstawowej Nr 2 Specjalnej w Mikołowie w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie ul. Pokoju 4a, 43-190 Mikołów. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.10.2012r. 2012-10-18 09:07:51
Wykonanie materiałów promocyjnych: plakatów, ulotek, naklejek, długopisów, notatników, smyczy z usb, teczek na dokumenty, tablic informacyjnych dla projektu pn. Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 27.09.2012 2012-09-27 10:04:39
Przeprowadzenie zajęć programowych przewidzianych w ramach projektu pn. Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w biuletynie zamówień Publicznych dnia 24.09.2012 2012-09-24 10:37:50
Termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu), montaż kolektorów słonecznych, budowa kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45 Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 2.08.2012r. 2012-08-20 13:25:12
Pełnienie funkcji specjalisty ds. promocji i monitoringu w ZSEiU Łaziska Górne w projekcie pn.: „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.07.2012 2012-07-23 10:03:09
Pełnienie funkcji specjalisty ds. promocji i monitoringu w ZST Mikołów w projekcie pn.: „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.07.2012 2012-07-23 09:58:19
Pełnienie funkcji specjalisty ds. promocji i monitoringu w ZSP Ornontowice w projekcie pn.: „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.07.2012 2012-07-23 09:49:00
Mikołów: Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a - w ramach IV edycji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna Szkoła. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 6.07.2012r 2012-07-17 10:01:41
Mikołów: Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn.: Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.07.2012r 2012-07-12 11:03:49
Mikołów: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.07.2012r 2012-07-12 10:55:55
Mikołów: Utworzenie numerycznych warstw mapy zasadniczej na potrzeby Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 z wykorzystaniem istniejących baz danych. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 4.07.2012r 2012-07-05 09:57:52
Wykonanie wg Warunków Kontraktowych FIDIC (Żółta Książka) zadania:SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.06.2012r 2012-07-04 13:35:59

1 2