Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
OGŁOSZENIE w sprawie podziału i wywłaszczenia nieruchomości znak sprawy MNS.6821.44.2015.UK 2015-12-17 08:23:46
OGŁOSZENIE w sprawie podziału i wywłaszczenia nieruchomości znak sprawy MNS.6821.29.2015.UK 2015-12-16 08:38:34
Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Mikołowskiego oraz całodobowego przechowywania usunięty ch pojazdów na parkingu strzeżonym., w przypadkach przewidzianych w art. 130a ustJ i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym” 2015-12-15 13:09:27
OGŁOSZENIE Nr 5/2015 z dnia 8.12.2015 r. 2015-12-10 12:34:10
Zarząd Powiatu Mikołowskiego z siedzibą w Mikołowie przy ul. Zwirki i Wigury 4a, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: ,,Dostawa lącza lnternetu szerokopasmowego celem zapewnienia usług internetowych dla Partnerów projektu SilesiaNet" 2015-11-20 12:41:55
OGŁOSZENIE - MAŁY GRANT „Powiatowy Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych” 2015-10-16 12:32:52
OGŁOSZENIE Nr 4/2015 z dnia 22.09.2015 r. 2015-09-25 13:41:00
Przebudowa skrzyżowanioa II etap (małe rondo) Orzesze 2015-08-17 11:25:16
OGŁOSZENIE Nr 3/2015 z dnia 12.08.2015 r. - Biuro Rzeczy Znalezionych 2015-08-12 09:21:09
Informacja i promocja projektu pod nazwą „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. 2015-08-04 07:08:25
Lider projektu - Powiat Mikołowski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: usługa w zakresie informacji i promocji projektu pod nazwą ,J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. 2015-07-27 10:19:17
PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 2015-06-03 12:52:06
Zaproszenie do złożenia oferty Wykonanie zestawòw materiałòw konferencyjnych zawierających teczkę konferencyjną, długopis z wbudowaną pamięcią USB 4GB, notatnik dla projektu pn. "E-fektywne F-unkcjonowanie S-zkoły - Program Rozwoju Szkòł Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015" wspòłfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 2015-05-12 08:36:56
Zarząd Powiatu Mikołowskiego z siedzibą w Mikołowie przy ul. Zwirki i Wigury 4a, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: ,,Dostawa łącza lnternetu szerokopasmowego celem zapewnienia usług internetowych dla Partnerów proiektu SilesiaNet" 2015-05-11 12:02:01
Stypendia Starosty Mikołowskiego 2015-02-24 12:57:48
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2015-01-28 09:02:45
Wydział Budżetu i Finansów informuje, że z dniem 31 marca 2015 roku upływa termin płatności opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa za 2015 rok 2015-01-09 07:33:52