Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części A – świadczenie usług koordynatora projektu 2012-01-04 09:06:13
Dostawa 300 kompletów nowych podręczników niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. Nowoczesne Liceum – Program Rozwoju Szkół... 2011-12-16 13:10:37
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Prusa 7 – zakres VI –roboty budowlane, wykonanie placu zewnętrznego, parkingu, boiska, wspinalni, ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu 2011-12-16 13:01:34
Dostawa 300 kompletów nowych podręczników niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2010 – 2012” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-12-16 12:59:57
Przeprowadzenie zajęć programowych przewidzianych w ramach projektu pn. „Nowoczesne Liceum – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-12-16 12:55:54
Przeprowadzenie zajęć programowych przewidzianych w ramach projektu pn. „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-12-16 12:50:11
Pełnienie funkcji Specjalisty ds. promocji i rekrutacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie w projekcie pn.: Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-12-16 12:46:48
Pełnienie funkcji Specjalisty ds. promocji i rekrutacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie w projekcie pn.: Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-12-16 12:44:24
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Mikołowie 2011-12-16 12:40:30
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie ul.K. Prusa 7 - V etap. Zadanie I 2011-12-16 12:37:08
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie ul.K. Prusa 7 - V etap. Zadanie I 2011-12-16 12:32:30
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej PSP w Mikołowie ul.K. Prusa 7 - V etap. Zadanie III 2011-12-16 12:29:24
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej PSP w Mikołowie ul.K. Prusa 7 - V etap. Zadanie II 2011-12-16 12:26:25
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie ul.K. Prusa 7 - zakres IV ... 2011-12-16 12:21:02
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 600 000,51 zł 2011-12-16 12:18:01
Remont i modernizacja budynku dydaktycznego w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a w zakresie... 2011-12-16 12:16:34
Roboty remontowe: budowlane budynku, instalacji wewnętrznych: wodno - kanalizacyjnej... 2011-12-16 12:04:34
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego w zakresie:ubezpieczenie mienia od ognia... 2011-12-16 12:02:24
Przeprowadzenie audytu obszarów problematycznych... 2011-12-16 11:53:44
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń... 2011-12-16 11:46:22

1 2