Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Wyłonienie kandydata do świadczenia usług: w części A – koordynatora projektu, w części B – asystenta koordynatora ds. administracyjnych i organizacyjnych oraz w części C – asystenta koordynatora ds. ewaluacji i monitoringu projektu: Mały człowiek w wielkim „świecie” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-12-28 13:31:45
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie w ramach projektu: Mały człowiek w wielkim „świecie” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-12-19 13:27:34
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Prusa 7 - zakres VI - roboty budowlane,wykonanie placu zewnętrznego,parkingu, boiska, wspinalni, ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu 2011-12-16 10:48:54
Pełnienie funkcji Specjalisty ds. promocji i rekrutacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie... 2011-12-16 10:16:06
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie ul.K. Prusa 7 - V etap... 2011-12-16 10:14:10
Dostawa 300 kompletów nowych podręczników niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. Nowoczesne Liceum 2011-12-16 10:11:16
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie 2011-12-16 10:01:31
Remont i modernizacja budynku dydaktycznego w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a w zakresie... 2011-12-16 09:14:20
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego w zakresie... 2011-12-14 12:25:31
Przeprowadzenie zajęć programowych przewidzianych w ramach projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2011-11-21 07:46:45
Przeprowadzenie zajęć programowych przewidzianych w ramach projektu pn. Kompetencje TAK, Stereotypy NIE - Program Rozwoju Szkół Zawodowych... 2011-10-25 10:11:47
Pełnienie funkcji Specjalisty ds. promocji i rekrutacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie... 2011-10-25 10:09:52
Zakup i dostawę sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Mikołowie. 2011-10-25 10:07:42
Roboty remontowe - mające na celu przystosowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Łazisk.G. przy ul.Leśnej 12, na mieszk.rodzin 2011-10-25 09:59:56
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Mikołowskiego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie 2011-10-25 09:53:29
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 600 000,51 złotych. 2011-10-25 09:48:28
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Prusa 7 - zakres IV- roboty wykończeniowe, 2011-10-25 09:05:55
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pn. „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych”, „Rozwój osobisty i autoprezentacja”, „Zarządzani 2011-10-25 09:00:01