Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Sprawozdania roczne za 2014 2015-03-31 10:11:34
Sprawozdania Rb-28S, Rb-27S za miesiąc Styczeń 2014 2015-01-23 10:23:57
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mikołowskiego za III kwartał 2014 r. 2014-10-28 10:18:55
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za III kwartały roku 2014 2014-10-24 08:27:35
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mikołowskiego za II kwartał 2014 r. 2014-07-30 11:59:22
Sprawozdania za II kwartał 2014 roku 2014-07-29 10:31:33
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat mikołowski sporządzony na dzień 31-12-2013 r. 2014-06-17 10:18:37
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego za rok 2013 2014-06-02 11:31:41
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mikołowskiego za I kwartał 2014 r. 2014-04-29 11:15:59
Sprawozdania za I kw. 2014r. 2014-04-28 08:37:56
Bilanse na dzień 31.12.2013r. 2014-04-28 08:37:45
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mikołowskiego za IV kwartał 2013 r. 2014-04-02 07:28:03
Korekta sprawozdań rocznych Rb-28S, Rb-Z za rok 2013 2014-03-03 10:54:35
Sprawozdania roczne za rok 2013 Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S 2014-02-18 12:12:52
Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCHJEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 2014-02-03 13:20:27
Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 2014-02-03 13:11:55