Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Starostwo Powiatowe w Mikołowie kieruje do Państwa zaproszenie do złożenia oferty na: Zakup i dostawa zestawów ubrań roboczych dla 30 uczniów i uczennic na praktykę zawodową, która odbędzie się w ramach projektu pn. „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 [Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego] Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 2014-12-24 09:44:44
Wyniki konkursu ofert - dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na parking 2014-11-05 14:08:26
Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu płatnego niestrzeżonego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a 2014-10-16 10:40:28
Zakup i dostawa ubrań roboczych na staż letni, który odbędzie się w ramach projektu pn. „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 [Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego] Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 2014-07-08 10:03:16
Wyniki przeprowadzonego konkursu ofert "prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie" 2014-04-08 12:48:57
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania: prowadzenie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 2014-02-19 15:56:46