Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkól ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski 2015-09-10 13:19:12
Gospodarka odpadami - informacja nt. ważności decyzji 2014-10-30 13:49:07
Zakup i dostawa zestawów ubrań roboczych na praktykę zawodową dla 15 uczniów i uczennic, która odbędzie się w ramach projektu pn. „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 [Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego] Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 2014-10-09 11:45:57
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO 2014-09-09 10:13:00
WEZWANIE do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic w związku z rozgraniczeniem działek 2014-08-08 08:44:45
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO 2014-07-31 11:25:35
NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH OD 18 LIPCA 2014r. 2014-07-10 10:36:12
Zakup i dostawa zestawów ubrań roboczych na staż letni, który odbędzie się w ramach projektu pn. „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 [Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego] Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 2014-07-10 10:34:57
Zakup i dostawa zestawów ubrań roboczych na staż letni, który odbędzie się w ramach projektu pn. „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 [Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego] Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 2014-07-03 13:49:23
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem. 2014-06-17 10:15:34
Zmiana przepisów dotyczących korzystania przez osoby niepełnosprawne z karty parkingowej. 2014-06-16 11:29:26
Wykonanie zestawów materiałów konferencyjnych zawierających: ulotkę, teczkę konferencyjną, długopis, notatnik, podkładkę z klipsem dla projektu pn. „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 20122014” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. 2014-05-13 13:12:36
OGŁOSZENIE - MAŁY GRANT „Kampania zdrowotna na rzecz mieszkańców Powiatu Mikołowskiego” 2014-03-19 12:30:34
Termin opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 2014-03-03 10:59:58
Informacja o przyznanych stypendiach Starosty Mikołowskiego 2014-02-24 11:40:23
Zakup i dostawa ubrań roboczych na praktykę w zawodach: technik informatyk, technik elektryk, technik spedytor, technik logistyk, która odbędzie się w ramach projektu pn. „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 [Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego] Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 2014-02-19 16:03:08
Zakup i dostawa ubrań roboczych na praktykę w zawodach: technik handlowiec, technik logistyk, technik spedytor, która odbędzie się w ramach projektu pn. „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 [Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego] Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 2014-02-19 13:56:26
Zakup i dostawa ubrań roboczych na praktykę w zawodach technik mechatronik, technik elektryk, technik mechanik, technik elektronik, która odbędzie się w ramach projektu pn. „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 [Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego] Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 2014-02-10 12:44:19
Minister Infrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. 2014-01-09 08:28:58