Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2015. 2014-12-24 09:40:10
WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE: ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015 2014-10-09 12:07:32
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 2014-09-17 09:45:14
Sprawozdanie z konsultacji w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie 2014-08-21 07:36:28
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu. 2014-08-21 07:29:38
Sprawozdanie z konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie nadania Statutu dla Domu Dziecka im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Orzeszu. 2014-08-21 07:29:30
Sprawozdanie z konsultacji onsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych. 2014-08-21 07:29:22
SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych powiatu mikołowskiego na lata 2007-2013 „Żyjmy bez barier”. 2014-06-12 08:17:17
Sprawozdanie z konsultacji w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Gó 2014-05-21 09:12:58
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu. 2014-05-21 09:12:31
Sprawodzania z konsultacji społecznych w sprawie nadania Statutu dla Domu Dziecka im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Orzeszu. 2014-05-21 09:11:44