Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2015 2014-12-30 14:02:57
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2015 2014-11-25 13:56:07
Starosta Powiatu Mikołowskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu: „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015” 2014-09-18 14:07:48
Starosta Mikołowski ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie ustelania na rok 2015 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, oraz wysokości kosztów w przypaadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, zwanego dalej projektem uchwały. 2014-08-29 08:44:51
Konsultacje społeczne w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy 2014-08-06 10:57:42
Konsultacje spoleczne w sprawie: nadania statutu DPS w Orzeszu 2014-08-06 10:55:06
Konsultacje społeczne w sprawie: nadania statutu Domowi Dziecka w Orzeszu 2014-08-06 10:52:20
Konsultacje społeczne w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych. 2014-08-06 10:48:16
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych. 2014-07-30 19:55:00
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych. 2014-07-30 19:53:19
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie nadania Statutu dla Domu Dziecka im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Orzeszu. 2014-07-30 19:51:42
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu. 2014-07-30 19:49:29
Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnością powiatu mikołowskiego na lata 2014 - 2020 "Żyjmy bez barier" 2014-05-28 13:07:24
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie Programu działań na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnością powiatu mikołowskiego na lata 2014 – 2020 „Żyjmy bez barier”. 2014-05-28 13:07:04
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych Dom Dziecka 2014-05-28 13:05:59
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych PCPR 2014-05-28 13:05:22
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w DPS 2014-05-28 13:04:51