Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Prezydenta Miasta katowice znak sprawy KŚ-III.6341.5.2014.KMJ KŚ-III.ZD-00071/14 2015-01-23 10:34:34
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy OS-I.6341.28.2014.AK 2014-12-31 13:03:45
Informacja o wszczęciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.1.43.2014.AC 2014-12-18 13:16:13
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego MNO.6341.6.15.2014.BM1 2014-12-10 11:19:58
OBWIESZCZENIE NR 6/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH Z DNIA 06 listopada 2014 2014-11-25 12:37:21
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.1.38.2014.AC 2014-10-30 13:57:35
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy KKS.6341.35.2014 2014-10-21 09:12:04
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.2.16.2014.AC 2014-10-09 12:44:05
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.1.27.2014.AC 2014-08-01 11:08:44
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego MNO.6341.1.22.2013.AC MNO.6341.2.13.2014.AC 2014-07-24 14:05:22
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnegoznak sprawy MNO.6341.1.23.2014.AC 2014-07-11 12:39:04
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.1.25.2014.AC MNO.6341.2.12.2014.AC 2014-07-11 12:35:33
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.1.26.2014.AC 2014-07-10 10:29:43
Starosta Mikołowski zawiadamia o wydaniu decyzji znak sprawy: MN0.6341.6.5.2014.BM1 2014-07-04 12:00:17
Obwieszczenie prezydenta miasta Gliwice znak sprawy ŚR.6341.15.2014 2014-06-25 14:00:33
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.2.11.2014.AC 2014-06-12 13:53:55
Obwieszczenie znak sprawy MNO.6341.6.5.2014.BM1 W sprawie wypowiedzenia się przed wydaniem dewcyzji o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2014-06-06 10:20:39
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.2.8.2014.AC 2014-05-20 11:23:16
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.6.5.2014.BM1 2014-05-16 09:20:00
Obwieszczenie znak sprawy MNO.6341.6.5.2014.BM1 2014-05-16 07:21:30

1 2 3