Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie w projekcie pn.: Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. Numer ogłoszenia: 265851 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014 2015-01-27 08:04:22
Pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie w projekcie pn.: Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Numer ogłoszenia: 265843 - 2014 2015-01-27 08:01:54
Dostawa pomocy dydaktycznych (doposażenie pracowni produkcji rolniczej) w ramach projektu pn. E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014 - 2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk.. Numer ogłoszenia: 4292 - 2015 2015-01-27 07:53:30
Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu komputerowego) w ramach projektu pn. E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014 - 2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Numer ogłoszenia: 4172 - 2015 2015-01-26 14:35:26
Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanego kursu ECDL lub równoważnego dla uczniów i uczennic szkół zawodowych i technicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski, w ramach projektu E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Numer ogłoszenia: 403952 - 2014 2015-01-26 14:12:16
Dostawa pomocy dydaktycznych (doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży) w ramach projektu pn. E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014 - 2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego... Numer ogłoszenia: 365770 - 2014 2015-01-26 14:07:47
Wykonanie materiałów promocyjnych: plakatów, ulotek, długopisów, notatników, smyczy z usb, teczek na dokumenty, tablic informacyjnych dla projektu pn. E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. Numer ogłoszenia: 203183 - 2014 2015-01-26 14:02:02
Przeprowadzenie zajęć programowych przewidzianych w ramach projektu pn. E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. Numer ogłoszenia: 304246 - 2014 2015-01-26 13:36:24
Dostawa zestawów nowych podręczników dla uczniów,uczennic i prowadzących zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i zawodowych w ramach projektu pn. E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Numer ogłoszenia: 303692 - 2014 2015-01-26 11:11:53
Organizacja dowozu na zajęcia programowe w ramach projektu pn.Kompleksowa Edukacja Specjalna - Program Rozwoju Szkół Specjalnych Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Numer ogłoszenia: 177859 - 2014 2015-01-26 11:10:17
Pełnienie funkcji specjalisty ds.promocji i rekrutacji ZST Mikołów w projekcie pn.: E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 150277 - 2014 2015-01-26 11:08:47
Pełnienie funkcji specjalisty ds.promocji i rekrutacji ZSEiU Łaziska Górne w projekcie pn.: E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Numer ogłoszenia: 150329 - 2014 2015-01-26 11:04:34
Pełnienie funkcji specjalisty ds.promocji i rekrutacji ZSP Ornontowice w projekcie pn.:E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Numer ogłoszenia: 150305 - 2014 2015-01-26 11:03:08
Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn.:E-fektywne F-unkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014- 2015 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Numer ogłoszenia: 150247 - 2014 2015-01-26 11:01:24
Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Numer ogłoszenia: 150209 - 2014 2015-01-26 10:58:55
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie oraz Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie przewidzianych w ramach projektu pn.: Kompleksowa Edukacja Specjalna - Program Rozwoju Szkół Specjalnych Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 215380 - 2014 2015-01-26 10:45:16
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie oraz Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie przewidzianych w ramach projektu pn.: Kompleksowa Edukacja Specjalna - Program Rozwoju Szkół Specjalnych Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Numer ogłoszenia: 145917 - 2014 2015-01-26 10:16:31
Wykonanie szczegółowej osnowy poziomej dla części Powiatu Mikołowskiego.Numer ogłoszenia: 145949 - 2014 2015-01-26 10:08:20
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych przewidzianych w ramach projektu pn. Kompleksowa Edukacja Specjalna - Program Rozwoju Szkół Specjalnych Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Numer ogłoszenia: 215636 - 2014 2015-01-26 10:06:20
Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych Ja w społeczeństwie przewidzianych w ramach projektu pn. Kompleksowa Edukacja Specjalna - Program Rozwoju Szkół Specjalnych Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Numer ogłoszenia: 174721 - 2014 2015-01-26 10:02:28

1 2