Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu komputerowego) w ramach projektu pn. „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014 - 2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-12-31 11:09:33
„ Dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Mikołowie, w okresie od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku” 2014-12-24 09:28:36
Pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie w projekcie pn.: „Nowoczesne Liceum II – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 2014-12-23 10:57:20
Pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie w projekcie pn.: „Nowoczesne Liceum II – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" 2014-12-23 10:47:56
Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanego kursu ECDL lub równoważnego dla uczniów i uczennic szkół zawodowych i technicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski, w ramach projektu „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-12-02 10:27:55
Dostawa pomocy dydaktycznych (doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży) w ramach projektu pn. „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014 - 2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-10-24 11:00:25
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Prusa 7 – zakres XII- dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia pomieszczeń parteru modernizowanego budynku wraz z konfiguracją" Zadanie I ”Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach parteru modernizowanego budynku KPPSP w Mikołowie 2014-10-03 13:38:52
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Prusa 7 – zakres XII- dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia pomieszczeń parteru modernizowanego budynku wraz z konfiguracją 2014-09-29 14:49:57
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Prusa 7 – zakres XII- dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia pomieszczeń parteru modernizowanego budynku wraz z konfiguracją" Zadanie II „Dostawa ,montaż i konfiguracja sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych 2014-09-25 11:49:46
Dostawa pomocy dydaktycznych (doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży) w ramach projektu pn. „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014 - 2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-09-25 09:39:14
Wykonanie materiałów promocyjnych: plakatów, ulotek, długopisów, notatników, smyczy z usb, teczek na dokumenty, tablic informacyjnych dla projektu pn. „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2014-09-12 07:16:25
Ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:"Przeprowadzenie zajęć programowych przewidzianych w ramach projektu pn. „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" 2014-09-08 10:03:33
Dostawa zestawów nowych podręczników dla uczniów,uczennic i prowadzących zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i zawodowych w ramach projektu pn. „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-09-05 13:42:35
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie ul.K. Prusa 7 – zakres XI - roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe parteru modernizowanego budynku. 2014-08-27 13:43:38
Modernizację zewnętrznego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul.Rybnickiej 44 2014-08-12 10:40:47
Organizacja dowozu na zajęcia programowe w ramach projektu pn. „Kompleksowa Edukacja Specjalna - Program Rozwoju Szkół Specjalnych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-08-11 14:04:03
Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych „Ja w społeczeństwie” przewidzianych w ramach projektu pn. „Kompleksowa Edukacja Specjalna - Program Rozwoju Szkół Specjalnych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2014-08-06 15:52:32
Pełnienie funkcji specjalisty ds. promocji i rekrutacji ZSEiU Łaziska Górne w projekcie pn.: „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-07-07 11:40:59
Pełnienie funkcji specjalisty ds. promocji i rekrutacji ZST Mikołów w projekcie pn.: „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-07-07 11:38:55
Pełnienie funkcji specjalisty ds. promocji i rekrutacji ZSP Ornontowice w projekcie pn.: „E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-07-07 11:36:55

1 2 3