Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Przeprowadzenie zajęć z kompetencji kluczowych w ramach projektu pn. Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.12.23014r. 2014-12-19 10:13:44
Dostawa pomocy dydaktycznych (doposażenie pracowni produkcji rolniczej) w ramach projektu pn. E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014 - 2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 15.12.2014r. 2014-12-15 12:38:57
Pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie w projekcie pn.: Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 12.12.2014r. 2014-12-12 11:15:26
Pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie w projekcie pn.: Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.12.2014r. 2014-12-12 10:57:56
Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu komputerowego) w ramach projektu pn. E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014 - 2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.12.2014 2014-12-10 11:24:34
Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanego kursu ECDL lub równoważnego dla uczniów i uczennic szkół zawodowych i technicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski, w ramach projektu E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 4.11.2014r. 2014-11-06 09:57:05
Dostawa pomocy dydaktycznych (doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży) w ramach projektu pn. E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014 - 2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 3.10.2014r. 2014-10-10 08:47:40
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Prusa 7 - zakres XII- dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia pomieszczeń parteru modernizowanego budynku wraz z konfiguracją. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.09.2014r. 2014-09-19 10:50:14
Dostawa pomocy dydaktycznych (doposażenie pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży) w ramach projektu pn. E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014 - 2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.09.2014r. 2014-09-12 11:27:34
Wykonanie materiałów promocyjnych: plakatów, ulotek, długopisów, notatników, smyczy z usb, teczek na dokumenty, tablic informacyjnych dla projektu pn. E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 28.04.2014r. 2014-08-28 13:53:45
Dostawa zestawów nowych podręczników dla uczniów,uczennic i prowadzących zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i zawodowych w ramach projektu pn. E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłószenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.08.2014 2014-08-28 13:21:06
Przeprowadzenie zajęć programowych przewidzianych w ramach projektu pn. E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.08.2014r. 2014-08-22 13:39:38
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, ul.K.Prusa 7 - zakres XI- roboty budowlane,instalacyjne i wykończeniowe parteru modernizowanego budynku. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 31.07.2014r. 2014-08-12 09:36:08
Mikołów: Modernizacja zewnętrznego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44. Ogloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2014 roku. 2014-07-29 11:15:36
Organizacja dowozu na zajęcia programowe w ramach projektu pn. "Kompleksowa Edukacja Specjalna - Program Rozwoju Szkół Specjalnych Powiatu Mikołowskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Ogloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2014 roku. 2014-07-17 11:22:18
Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych Ja w społeczeństwie przewidzianych w ramach projektu pn. Kompleksowa Edukacja Specjalna - Program Rozwoju Szkół Specjalnych Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 8.07.2014r. 2014-07-17 11:20:19
Pełnienie funkcji specjalisty ds.promocji i rekrutacji ZSEiU Łaziska Górne w projekcie pn.: E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.06.2014r. 2014-06-26 10:36:14
Pełnienie funkcji specjalisty ds.promocji i rekrutacji ZST Mikołów w projekcie pn.: E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 26.06.2014r. 2014-06-26 10:17:46
Pełnienie funkcji specjalisty ds.promocji i rekrutacji ZSP Ornontowice w projekcie pn.: E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.06.2014 2014-06-26 09:52:58
Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn.: E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.06.2014 2014-06-26 09:23:53

1 2