Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Wyniki przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu 1/POKL/3.5/2012 2013-11-26 13:38:38
Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nieużytkowanym budynkiem Domu Dziecka, trójkondygnacyjnym, o powierzchni użytkowej 409,58 m2, położonym w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 2013-11-26 09:29:44
Zakup i dostawa ubrań roboczych na praktykę w zawodzie technik hodowca koni, która odbędzie się w ramach projektu pn. „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 [Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego] Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 2013-11-13 11:41:36
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu 2013-11-04 13:35:02
Szpital Chorób Płuc w Orzeszu zaprasza do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2013-07-08 09:50:00
Ogłoszenie zamiaru sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach. 2013-05-20 11:30:36
Zakup i dostawa ubrań roboczych na praktykę w zawodach: technik logistyk, która odbędzie się w ramach projektu pn. "Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 (Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013-04-23 13:10:22
Zakup i dostawa ubrań roboczych na praktykę w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik elektronik, technik elektryk, która odbędzie się w ramach projektu pn. "Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 (Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013-03-29 09:19:52
Zakup i dostawa ubrań roboczych na praktykę w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik elektronik, technik elektryk, która odbędzie się w ramach projektu pn. "Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 (Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013-03-22 08:28:23
Zakup i dostawa ubrań roboczych na praktykę w zawodach: technik mechatronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, która odbędzie sięw ramach projektu pn. „Kompetencje TAK, StereotypyNIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 [Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego] Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 2013-03-12 13:07:47
Zapewnienie publicznego dostępu do internetu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 2013-02-25 09:11:22
Termin płatności opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa za 2013 rok. 2013-01-31 09:24:19