Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Konsultacje społeczne w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2014 2013-11-28 07:37:01
Ogłoszenie o konsultacjach zamkniętych dla organizacji pozarządowych), w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 2013-09-30 11:38:37
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/2012 Rady PowMikołowskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2013. 2013-09-30 11:14:20
Ogłoszenie Starosty Mikołowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie ustalenia na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 2013-09-23 08:36:15
Konsultacje społeczne w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2013 2013-08-29 11:10:13
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/2012 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2013. 2013-08-22 11:38:28
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 2013-06-05 08:30:06