Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Minister Infrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) 2014-01-02 12:46:02
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.2.16.2013.AC 2013-12-17 10:22:39
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania wodnoprawnego znak sprawy SR.6341.43.2013 2013-11-04 12:43:16
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.1.29.2013.AC MNO.6341.1.30.2013.AC MNO.6341.1.31.2013.AC 2013-09-13 08:55:33
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.1.20.2013.AC MNO.6341.1.26.2013.AC MNO.6341.2.11.2013.AC 2013-08-19 13:08:23
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.1.25.2013.AC 2013-08-19 13:02:28
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.1.23.2013.AC 2013-08-13 09:58:33
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego MNO.6341.1.22.2013.AC MNO.6341.2.13.2013.AC 2013-08-06 12:07:58
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego MNO.6341.1.21.2013.AC 2013-08-06 12:05:57
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego MNO.6341.1.24.2013.AC MNO.6341.2.12.2013.AC 2013-08-05 12:53:01
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego MNO.6341.2.10.2013.AC 2013-07-29 13:20:46
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy: MNO.6341.1.12.2013.AC MNO.6341.2.8.2013.AC 2013-07-19 11:49:46
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego MNO.6341.1.13.2013.AC 2013-07-11 13:05:58
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.1.14.2013.AC 2013-07-08 08:46:10
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.2.7.2013.AC 2013-05-21 07:46:04
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego MNO.6341.2.7.2013.AC 2013-05-17 11:05:43
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnegoznak sprawy MNO.6341.2.4.2013.AC 2013-04-24 14:03:58
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnegoznak sprawy MNO.6341.2.3.2013.AC 2013-04-24 14:01:16
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnegoznak sprawy MNO.6341.1.8.2013.AC 2013-04-23 13:15:47
Obwieszczenie Prezydenta Miasta katowice znak sprawy KŚ-III.6341.6.2013.KMJ KŚ-III.ZD-00081/13 2013-04-17 12:24:01

1 2