Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Dostawa pomocy dydaktycznych (oprogramowania logistyczno - spedycyjnego) w ramach projektu pn. Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2013-04-30 11:02:01
Dostawa pomocy dydaktycznych (stanowisko do projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych) w ramach projektu pn. Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2013-04-16 11:03:45
Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 kursów zawodowych wraz z egzaminami w ramach projektu Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego w latach 2012-2014 realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-04-11 11:58:29
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.Prawo jazdy kategorii B wraz z egzaminem dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie w ramach projektu Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 2013-04-11 11:57:04
Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanego kursu pn. Brązowa odznaka jeździecka dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, w ramach projektu Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego w latach 2012-2014 realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-04-11 11:56:11
Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Mikołowie dla projektu pn. Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-04-11 11:55:18
Dostawa pomocy dydaktycznych ( kas fiskalnych, czytników kodów kreskowych, drukarek kodów) w ramach projektu pn.Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2013-04-11 11:51:09
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Mikołowskiego, całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi, całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących materiały niebezpieczne usuniętych z drogi, w przypadkach przewidzianych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym. Numer ogłoszenia: 15159 - 2013; data zamieszczenia: 29.01.2013 2013-04-11 11:43:57
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Operator wózków widłowych dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w ramach projektu Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-04-11 11:40:11
Dostawa pomocy dydaktycznych ( sprzęt komputerowy) w ramach projektu pn. Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-04-11 11:30:38
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Kurs stylizacji fryzur i wizażu dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w ramach projektu Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014 realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-04-11 11:12:27