Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie 2013-12-24 12:15:43
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów w 2014 roku. 2013-12-24 10:16:15
Ogłoszenie o kolejnym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Przeprowadzenie zajęć programowych przewidzianych w ramach projektu pn. „Nowoczesne Liceum II – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 2013-12-18 12:10:46
Dostawa materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Mikołowie, od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku 2013-12-17 09:05:17
Dostawa,montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów dla Starostwa Powiatowego, z siedzibą w Mikołowie. 2013-12-10 13:09:50
Przeprowadzenie zajęć programowych przewidzianych w ramach projektu pn. „Nowoczesne Liceum II – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-12-06 13:02:26
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul.K.Prusa 7 – zakres X – dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia siłowni.Zadanie B : „Dostawa i montaż wyposażenia siłowni 2013-11-12 10:18:58
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul.K.Prusa 7 – zakres X – dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia siłowni.Zadanie A: „Dostawa i montaż mebli w następujących pomieszczeniach:kuchni,sali szkoleniowej, świetlicy,jadalni, magazynu wraz z wyposażeniem kuchni 2013-11-12 10:13:23
Sporządzanie operatów szacunkowych na cele postepowań administarcyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami w 2013 roku. Zadanie IV „ Wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości nieruchomości według stanu z dnia wywłaszczenia. 2013-11-08 13:39:06
Sporządzanie operatów szacunkowych na cele postępowań administarcyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami w 2013 roku. Zadanie III „ Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Mikołów, na podstawie decyzji Starosty Mikołowskiego nr 2/2011. 2013-11-08 13:37:48
Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.„Nowoczesne Liceum II – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-11-08 10:32:03
Sporządzanie operatów szacunkowych na cele postepowań administarcyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami w 2013 roku. Zadanie II „Wykonanie operatów szacunkowych celem przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.U. Nr 175, poz.1459 z póżń.zm.) 2013-11-06 15:08:45
Sporządzanie operatów szacunkowych na cele postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami w 2013 roku. Zadanie I „ Wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w trybie art. 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Z 2010 r. nr 102,poz. 651 z późn.zm.) 2013-11-06 15:05:58
Budowa kotłowni gazowej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu przy ul.Wawrzyńca 87 2013-10-31 12:11:03
Dostawa 50 000 sztuk tablic rejestracyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów / Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm./ oraz nieodpłatny odbiór tablic rejestracyjnych przeznaczonych do wyzłomowania i ich fizyczną likwidację 2013-10-28 12:13:36
Dostawa sprzętu aktywnego dla zadania: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) 2013-10-04 15:47:29
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 43-190 Mikołów ul.K. Prusa 7 – zakres IX- roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe pierwszego piętra modernizowanego budynku, instalacja klimatyzacji nowowzniesionego budynku oraz zagospodarowanie terenu jednostki 2013-09-16 11:27:05
Dostawa podręczników szkolnych do zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych i zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2013-09-16 11:13:02
Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul.Rybnickiej 44. 2013-09-06 09:54:39
Sporządzanie operatów szacunkowych na cele postepowań administarcyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zadanie IV „ Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Mikołów, na podstawie decyzji Starosty Mikołowskiego nr 443/2009 2013-08-29 10:46:17

1 2 3