Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.12.2013r.. 2013-12-20 13:54:17
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie.Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 4.12.2013r. 2013-12-09 13:25:33
Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów dla Starostwa Powiatowego, z siedzibą w Mikołowie. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.11.2013r. 2013-11-27 10:02:44
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul.K.Prusa 7 - zakres X - dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia siłowni. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.10.2013r. 2013-11-04 15:32:37
Przeprowadzenie zajęć programowych przewidzianych w ramach projektu pn. Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.10.2013r. 2013-10-23 13:10:06
Sporządzanie operatów szacunkowych na cele postępowań administarcyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami w 2013 roku. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych dnia 23.10.20103r. 2013-10-23 12:30:53
Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.10.2013r. 2013-10-18 12:55:27
Dostawa 50 000 sztuk tablic rejestracyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów / Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm./ oraz nieodpłatny odbiór tablic rejestracyjnych przeznaczonych do wyzłomowania i ich fizyczną likwidację. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2013r. 2013-10-14 10:55:00
Budowa kotłowni gazowej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu przy ul.Wawrzyńca 87. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.09.2013r. 2013-09-30 12:32:22
Dostawa podręczników szkolnych do zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych i zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 - 2014, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2.09.2013r 2013-09-02 11:10:49
Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, ul.K.Prusa 7 - zakres IX- roboty budowlane,instalacyjne i wykończeniowe pierwszego piętra modernizowanego budynku, instalacja klimatyzacji nowowzniesionego budynku oraz zagospodarowanie terenu jednostki. Numer ogłoszenia: 332066 - 2013; Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 19.08.2013 2013-08-29 10:27:55
Mikołów: Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44. Numer ogłoszenia: 322198 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 09.08.2013r. 2013-08-22 10:46:33
Sporządzanie operatów szacunkowych na cele postępowań administarcyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami. Numer ogłoszenia: 155145 - 2013; Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 05.08.2013r. 2013-08-05 13:29:52
Dostawa sprzętu aktywnego dla zadania: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)”, które obejmuje swoim zakresem dostarczenie, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej wykorzystującej infrastrukturę światłowodową Zamawiającego, wraz z odpowiednią ich konfiguracją , oraz przekazaniem personelowi technicznemu Zamawiającego wiedzy i dokumentacji niezbędnej dla dalszej jej eksploatacji. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24.06.2013r. 2013-08-02 10:54:25
Mikołów: Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, ul.K.Prusa 7 - zakres IX- roboty budowlane,instalacyjne i wykończeniowe pierwszego piętra modernizowanego budynku, instalacja klimatyzacji nowowzniesionego budynku oraz zagospodarowanie terenu jednostki. Numer ogłoszenia: 302306 - 2013; OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 30.07.2013r. 2013-07-30 11:08:29
Mikołów: Pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie w projekcie pn.: Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 23.07.2013. 2013-07-23 13:48:45
Mikołów: Pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie w projekcie pn.: Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 23.07.2013 2013-07-23 13:09:27
Mikołów: Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn.: Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 23.07.2013 2013-07-23 10:59:45
Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Powiatu Mikołowskiego. Ogłoszenie zami9eszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.06.2013r. 2013-06-21 09:48:44
Mikołów: Remont podłogi w sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.05.2013 2013-05-31 11:01:02

1 2 3