Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 4100/IV/210/2013 z dn.6.12.2013r. IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach 2013-12-13 09:53:27
Uchwała Nr 4100/IV/209/2013 z dn.6.12.2013r. IV Składu Orzekającego RIO w Katowicach 2013-12-13 09:46:51
Uchwała Nr 4100/IV/159/2013 z dnia 25 września 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Mikolowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 2013-09-30 12:14:08
Uchwała Nr 4100/IV/85/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2013-06-03 10:06:00
Uchwała Nr 4100/IV/35/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 808.062,80 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok 2013-01-25 09:54:14
Uchwała Nr 4100/IV/36/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Mikołowskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 2013-01-25 09:44:19
Uchwała Nr 4100/IV/257/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 560.804,02 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Powiatu Mikołowskiego 2013-01-07 12:36:47
Uchwała Nr 4100/IV/256/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2013-01-07 12:32:19
Uchwała Nr 4100/IV/255/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opini o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2013-01-07 12:29:09