Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/2012 Rady powiatu Mikołowskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych, ul. Staszica 4. 2012-12-05 10:49:41
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2013. 2012-12-05 10:39:11
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/2012 Rady powiatu Mikołowskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych, ul. Staszica 4 2012-11-20 13:04:27
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013 2012-10-10 14:01:58
Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym 2012-09-27 11:43:19
Konsultacje społeczne w sprawie Statutu SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁAZISKACH GÓRNYCH 2012-06-05 12:10:41
Ogłoszenie Starosty Mikołowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2012-04-03 11:47:56
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany kwalifikacji dróg powiatowych w Orzeszu 2012-03-28 10:38:10
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łaziskach Górnych z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul Chopina 11b. 2012-03-28 08:39:03
Szczegółowe warunki umorzenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 2012-01-25 13:01:17
Ogłoszenie Starosty Mikołowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2012-01-25 13:00:16
Konsultacje społeczne w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. 2012-01-25 12:58:18
Konsultacje społeczne w sprawie wysokości opłat za postanowienia uzgadniające, opinie i uzgodnienia wydawane przez Powiat Mikołowski 2012-01-25 12:57:11