Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.1.8.2012.AC 2012-12-06 13:56:03
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego MNO.6341.3.15.2012.BW 2012-12-06 10:11:52
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.3.14.2012.BW 2012-12-06 08:21:51
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.1.7.2012.AC 2012-10-04 11:45:41
Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu i triasu ujęciem studziennym „Rusinów” 2012-10-03 08:13:00
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak dprawy MNO.6341.3.11.2012.BW 2012-09-13 08:45:29
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.3.12.2012.BW 2012-09-12 07:43:04
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.3.10.2012.BW 2012-09-03 12:02:20
nformacja o wszczęciu postępowaniao wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.3.13.2012.BW 2012-08-31 13:03:29
Informacja o wszczęciu postępowaniao wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.1.9.2012.AC MNO.6341.2.10.2012.AC 2012-08-24 12:47:15
Informacja o wszczęciu postępowaniao wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawyMNO.6341.3.7.2012.BW 2012-08-24 12:43:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak sprawy MNO.6341.7.1.2012.BM1 2012-08-22 13:25:40
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.7.1.2012.BM1 2012-08-22 13:20:24
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.3.8.2012.BW 2012-08-20 13:59:52
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego MNO.6341.3.5.2012.BW 2012-07-06 10:58:37
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.2.7.2012.AC 2012-05-15 07:54:46
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.3.2.2012.BW 2012-05-14 12:59:12
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.2.5.2012.AC 2012-04-17 09:42:12
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy MNO.6341.2.4.2012.AC 2012-03-21 13:39:08
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy OS-I.6341.2.2012.AK 2012-02-15 12:47:02

1 2