Piecha Elżbieta

Elżbieta Piecha

Oświadczenia majątkowe

  1. Za rok 2010
  2. Koniec kadencji 2006-2010
  3. Za rok 2011
  4. Za rok 2012
  5. Za rok 2013
  6. Koniec kadencji 2010-2014
  7. Rozpoczęcie kadencji 2014-18
  8. Za rok 2014

Zmiany dokumentu