Spałek Wojciech

Wojciech Spałek

Oświadczenia majątkowe

  1. Za rok 2010
  2. Koniec kadencji 2006-2010
  3. Rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  4. Za rok 2011
  5. Za rok 2012
  6. Za rok 2013
  7. Koniec kadencji 2010-2014
  8. Rozpoczęcie kadencji 2014-18
  9. Za rok 2014

Załączniki

Zmiany dokumentu