Jaroszek Henryk

Henryk Jaroszek

Oświadczenia majątkowe

  1. Za rok 2010 na dzień 30.04.2011 (Czł.zarządu)
  2. Zakończenie kadencji 2006-2010 (Czł.Zarządu)
  3. Rozpoczęcie kadencji 2010-2014 (Czł.Zarządu)
  4. Za rok 2011 na dzień 30.04.2012 (Czł.Zarządu)
  5. Za rok 2012 na dzień 30.04.2012
  6. Za rok 2013 na dzień 30.04.2014r. (Czł.zarządu)
  7. Na koniec kadencji 2010-14 (Starosta)
  8. Rozpoczęcie kadencji 2014-18 (Starosta)
  9. Za rok 2014 (Starosta)
  10. Za rok 2014

Zmiany dokumentu