Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Mikołowskiego oraz całodobowego przechowywania usunięty ch pojazdów na parkingu strzeżonym., w przypadkach przewidzianych w art. 130a ustJ i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym”

Zarząd Powiatu Mikołowskiego z siedzibą w Mikołowiesprzy ul. Żwirki i Wigury 4a. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadań:

„Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów /.drogi na terenie Powiatu Mikołowskiego oraz całodobowego przechowywania usunięty ch pojazdów na parkingu strzeżonym., w przypadkach przewidzianych w art. 130a ustJ i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym”

pełna treść w załączeniu


Sprostowanie do zaproszenia do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Mikołowskiego oraz całodobowego przechowywania usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym, w przypadkach okreśonych w art. 130a ust.1 i2 ustawy -Prawo o ruchu drogowym.

 

W zaproszeniu prostuje się w pozycji: X.Informacje o ofercie, w punkcie 2- termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2015r. do godz.14.00.

 

Krystyna Banach

Naczelnik wydziału komunikacji

Zmiany dokumentu