Zarząd Powiatu Mikołowskiego z siedzibą w Mikołowie przy ul. Zwirki i Wigury 4a, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: ,,Dostawa lącza lnternetu szerokopasmowego celem zapewnienia usług internetowych dla Partnerów projektu SilesiaNet"

Zarząd Powiatu Mikołowskiego z siedzibą w Mikołowie przy ul. Zwirki i Wigury 4a,
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania:


,,Dostawa lącza lnternetu szerokopasmowego celem zapewnienia usług
internetowych dla Partnerów projektu SilesiaNet"

W związku ze zmianą treści załącznika nr 1 - Formularz ofertowy zostaje przedłużony termin składania ofert do 25. 11.2015r.

pełna treść w załączeniu

Zmiany dokumentu