Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015korekta

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015korekta

 

w załączeniu

Załączniki

Zmiany dokumentu