Przesunięcie terminu składania ofert w konkursie na Agenta Emisji obligacji

Przesunięcie terminu składania ofert w konkursie na  Agenta Emisji obligacji

 

 

 

W związku z przesunięciem  terminu składania ofert na konkurs ofert na wybór Agenta Emisji obligacji na dzień 18.09.2015 rok informujemy, że zmianie uległy zapisy w treści„ Zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych”:

 

- w rozdziale V pkt 1

 

  • Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Powiatu Mikołowskiego. Nie otwierać przed dniem 18 września 2015 r. godz. 12:00. (...)

 

Ofertę należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów, wyjście B, parter, pokój nr 127 – nie później niż do dnia 18 września 2015 r. do godziny 11:45.

 

- w rozdziale V pkt 2

 

  • Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w sposób jawny, na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a, (wejście A do budynku – pok.318)

w dniu 18 września 2015 r. o godzinie 12:00. 

Zmiany dokumentu