Pomoc publiczna 2014

Tomasz Urban 2015-09-15

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej

w załączeniu