Konkurs na Agenta Emisji

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 7 uchwały Nr X/056/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmian.), zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Powiat Mikołowski.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych, załączonego do niniejszego zaproszenia.

Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej www.mikolowski.pl, wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałymi danymi potrzebnymi do oceny finansowej Powiatu.

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Zmiany dokumentu