PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

Program skierowany jest dla osób chcących zmienić swoją postawę, zdobyć umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy, poszerzyć swoją wiedzę na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie.

Adresatami programu mogą być osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy  w rodzinie, osoby stosujące przemoc w rodzinie, które zgłoszą się dobrowolnie do udziału  w programie korekcyjno-edukacyjnym bądź osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą   w terapii leczenia uzależnienia, w ramach uzupełnienia podstawowej terapii.

Podmiotem realizującym program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych w Powiecie Mikołowskim jest: Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA” w Mikołowie.

Punkt czynny:

od poniedziałku do piątku
od 1500 do 1900

Mikołów, ul. Krakowska 30

Tel. 32 226 41 76

kontakt@zmiana-mikolow.pl

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w

Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łaziskach Górnych ul. Chopina 8 ,  tel. 32 2244-498, 32 2244390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany dokumentu