SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 r. „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI W 2014 r.

„PROGRAMU WSPÓŁPRACY

POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK

w załączeniu

Zmiany dokumentu