Stypendia Starosty Mikołowskiego

Stypendia Starosty MikołowskiegoW dniu 12.02.2015 r. przyznano „ Stypendium Starosty Mikołowskiego” . Stypendium przyznawane jest w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

 Z  I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie stypendia otrzymali  :

Marta Puchała –  za wybitne wyniki w nauce
Bartłomiej Krasoń –   za wybitne wyniki w nauce
Szymon Żogała – za wybitne  wyniki w nauce
Paweł Toman – za wybitne wyniki w nauce
Krzysztof Leszczyński – za wybitne osiągnięcia w nauce
Jakub Jarczyk –  za wybitne osiągnięcia w sporcie
Anna Sendobry –  za wybitne osiągnięcia w sporcie
  

Z  II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie stypendia otrzymali :

Agnieszka Gabryś –   za wybitne osiągnięcia w nauce
Patrycja Wojtanek –   za wybitne osiągnięcia w sporcie

Z  Zespołu Szkół Technicznych stypendia otrzymali :
            
Kamil Radziejewski  -   za wybitne  osiągnięcia w nauce
Dawid Grzesiczek -  za wybitne osiągnięcia w nauce
Maciej Szczygieł -  za wybitne osiągnięcia w nauce
Łukasz Szałabski -  za wybitne osiągnięcia w sporcie

Z  Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych stypendia otrzymali :
    
Adam Spernol -  za wybitne osiągnięcia w sporcie
                         Daniel Mamok - za wybitne wyniki w nauce

Z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach stypendia otrzymali :

Józef Skrzypczyk - za wybitne wyniki w nauce
  
16 uczniów otrzyma  stypendium  kwocie 200 zł. wypłacane  comiesięcznie  do dnia 28 każdego miesiąca począwszy  od lutego  2015 roku do lipca  2015 roku.

Zmiany dokumentu