Wydział Budżetu i Finansów informuje, że z dniem 31 marca 2015 roku upływa termin płatności opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa za 2015 rok

Wydział Budżetu i Finansów informuje, że z dniem 31 marca 2015 roku upływa termin płatności opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa za 2015 rok .

Opłatę należy wpłacać bez osobnego powiadomienia na niżej podane konto bankowe:

ING BANK ŚLĄSKI 96 1050 1214 1000 0022 9074 3687

W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat zostaną naliczone odsetki na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Zmiany dokumentu