Biuro Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GEO)

Marcin Sitko - Kierownik Biura

Iwona Baranek - Inspektor

Urszula Blaski - Inspektor

Wiesława Matusik - Inspektor

Marzena Sitko - Inspektor

Krystyna Wolny - Podinspektor

Zmiany dokumentu