Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Mikołowie uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

http://epuap.gov.pl

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Mikołowie:

 1. Zalogowanie się i przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie http://epuap.gov.pl.), podpisanego profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Kancelarii Starostwa Powiatowego mieszczącej się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 4a w Mikołowie na następujących nośnikach danych:
  1. dyskietka 1.44 Mb 3.5,
  2. pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP,
  3. płyta CD, DVD z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego
w Mikołowie:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB.
 3. Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.
 4. Akceptujemy następujące formaty załączników:
  1. doc, rtf dla MS Word 6.0/95/97/2003,
  2. xls dla MS Exel 95/97/2003,
  3. odt dokument tekstowy OpenDocument
  4. ods arkusz kalkulacyjny OpenDocument
  5. txt dokument tekstowy,
  6. gif, tif, bmp, jpg – pliki graficzne,
  7. pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
  8. zip pliki skompresowane w formacie ZIP.


Pomoc podczas użytkowania ePUAP można uzyskać tutaj.

Filmy instruktarzowe dostępne są tutaj.

Zmiany dokumentu