Henryk Zawiszowski - Wicestarosta

Henryk Zawiszowski - Wicestarosta

Henryk Zawiszowski - Wicestarosta

  • tel. 32 32-48-122 (Sekretariat)
  • e-mail: sekretariat@mikolow.starostwo.gov.pl

Przyjmowanie stron po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty z Sekretariatem.

Zmiany dokumentu