Wydatki na płatne ogłoszenia w prasie, radio i telewizji w 2012 roku

 

W roku 2012 Starostwo Powiatowe w Mikołowie
wydało na ogłoszenia zamieszczone w prasie i telewizji
kwotę 13 189,36zł brutto.

Zmiany dokumentu