Redakcja BIP


Administrator
Beata Świerczyna-Bara – Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Tel.32-48-261
beata.swierczyna-bara@mikolow.starostwo.gov

 


Obsługa Informatyczna
Tomasz Urban - Wydział Informatyki
Tel. 32-48-203
tomasz.urban@mikolow.starostwo.gov.pl

 


Zarząd Powiatu
Marek Popek – Sekretarz Powiatu - moderator
Tel. 32-48-122
marek.popek@mikolow.starostwo.gov.pl

 


Biuro Rady
Aleksandra Stolarz - moderator
Tel. 32-48-173
aleksandra.stolarz@mikolow.starostwo.gov.pl


Wydział Komunikacji i Transportu
Dominika Woźniakowska - moderator
Tel. 32-48-120
dominika.wozniakowska@mikolow.starostwo.gov.pl
Magdalena Jarek - moderator
Tel. 32-48-120
magdalena.jarek@mikolow.starostwo.gov.pl

 


Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Bożena Kopańska - moderator
Tel 32-48-165
bozena.kopanska@mikolow.starostwo.gov.pl


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Agnieszka Karpeta - moderator
Tel. 32-48-142
agniszka.kapreta@mikolow.starostwo.gov.pl

 


Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
Aneta Toczek - moderator
Tel. 32-48-137
aneta.toczek@mikolow.starostwo.gov.pl
Bogusława Wasilewska - moderator
Tel. 32-48-162
boguslawa.wasilewska@mikolow.starostwo.gov.pl
Bożena Młynek - moderator
Tel. 32-48-141
bozena.mlynek@mikolow.starostwo.gov.pl

 


 Wydział Promocji i Rozwoju
Aleksandra Łataś - moderator
Tel. 32-48-107
aleksandra.latas@mikolow.starostwo.gov.pl

 


Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Justyna Pomykoł - moderator
Tel. 32-48-183
justyna.pomykol@mikolow.starostwo.gov.pl

 


Wydział Budżetu i Finansów
Monika Lupa - moderator
Tel. 32-48-151
monika.lupa@mikolow.starostwo.gov.pl
Joanna Żogała - moderator
Tel. 32-48-170
joanna.zogala@mikolow.starostwo.gov.pl

 


Wydział Informatyki
Łukasz Ryguła - moderator
Tel. 32-48-204
lukasz.rygula@mikolow.starostwo.gov.pl

 


Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Alicja Lisiecka - moderator
Tel. 32-48-258
alicja.lisiecka@mikolow.starostwo.gov.pl

 


Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
Bartłomiej Depta - moderator
Tel. 32-48-215
bartlomiej.depta@mikolow.starostwo.gov.pl

 


Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Alina Bieniek - moderator
tel. 32-48-127
alina.bieniek@mkolow.starostwo.gov.pl
Barbara Czech - moderator
Tel. 32-48-240
barbara.czech@mikolow.starostwo.gov.pl


Zamówienia Publiczne
Beata Motyssek - moderator
Tel.32-48-164
beata.motyssek@mikolow.starostwo.gov.pl

 


Zmiany dokumentu